Đồng Hồ Nhiệt TOKY 
CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THÀNH PHÁT