Cảm biến BANNER QS18U Series 
CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THÀNH PHÁT
back to top
gio hang


Cảm biến BANNER QS18U Series

Giá : Liên Hệ


Số lượng :


               

QS18UPAQ8

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

Euro Integral Quick-Disconnect

QS18UNA

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50 to 500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

2 m (6.5 ft) Cable

QS18UPAQ5

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UPA

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

2 m (6.5 ft) Cable

QS18UNAQ8

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50 to 500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Euro Integral Quick-Disconnect

QS18UPAE

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP; Epoxy-encapsulated

2 m (6.5 ft) Cable

QS18UNAQ5

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect  

QS18UPAEQ8

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP; Epoxy-encapsulated

Euro Integral Quick-Disconnect

QS18UNAQ5-19075

QS18UNAQ5-19075 WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Euro 300 mm (12 in) Quick-Disconnect

QS18UPAQ

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

Pico 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UNAEQ

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN; Epoxy-encapsulated

Pico 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UNA W/30

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50 to 500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

9 m (30 ft) Cable

QS18UNAE

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN; Epoxy-encapsulated

2 m (6.5 ft) Cable

QS18UNAQ

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Pico 150 mm (6 in) Quick-Disconnect  

QS18UNAE W/30

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50 to 500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN; Epoxy-encapsulated

9 m (30 ft) Cable

QS18UNAEQ5

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN; Epoxy-encapsulated

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UNAEQ7

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic Teach mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN; Epoxy-encapsulated

Pico Integral Quick-Disconnect

QS18UNAEQ8

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN; Epoxy-encapsulated

Euro Integral Quick-Disconnect

QS18UNAEQPMA

WORLD-BEAM QS18U Series Epoxy-Encapsulated

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UNAQ7

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Pico Integral Quick-Disconnect

QS18UNAQPMA

WORLD-BEAM QS18U Series Sensors

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: NPN

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect  

QS18UPA W/30

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

9 m (30 ft) Cable

QS18UPAE W/30

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP; Epoxy-encapsulated

9 m (30 ft) Cable

QS18UPAEQ

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP; Epoxy-encapsulated

Pico 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UPAEQ5

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP; Epoxy-encapsulated

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UPAEQ7

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic remote TEACH

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP; Epoxy-encapsulated

Pico Integral Quick-Disconnect

QS18UPAEQPMA

WORLD-BEAM QS18U Series Epoxy-Encapsulated

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

QS18UPAQ7

WORLD-BEAM QS18U: Ultrasonic TEACH mode

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

Pico Integral Quick-Disconnect

QS18UPAQPMA

WORLD-BEAM QS18U Series Sensors

Range: 50-500 mm; Input: 12-30 V dc

Output: PNP

Euro 150 mm (6 in) Quick-Disconnect

 

 

Sản phẩm liên quan

Danh Mục Bài Viết


facebook Chat Live Facebook
chat_facebook