Cảm biến BANNER VS2 Series 
CTY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN THÀNH PHÁT
back to top
gio hang


Cảm biến BANNER VS2 Series

VS2 Series là loại cảm biến quang điện dạng dẹp (4,7 x 12 x 25 mm) cực kỳ nhỏ gọn  của BANNER. Nguồn vào : 10-30Vdc. Thời gian đáp ứng : 1ms .

Với thiết kế đặc biệt kết hợp quang và điện tạo ra độ tin cậy cao mà không cần  điều chỉnh.

Banner cung cấp VS2 Series với chất lượng cao nhưng giá thành lại thấp để có thể thay thế cho các sản phẩm khác .

VS2 Series có 2 chế độ hoạt động là thu – phát (khoảng cách phát hiện :1.2m,3m) và hội tụ (khoảng cách phát hiện :15,30mm) . Còn có model sáng và tối riêng biệt.

Điểm đặc biệt ở VS2 Series là thiết kế dẹp nhỏ gọn có thể gắn vào trước bất kỳ mặt phẳng khung nào.

Giá : Liên Hệ


Số lượng :


VS2RN5R

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Output: Complementary NPN Dark Operate

2 m (6.5 ft) Cable

VS25EV

VS2 Series: Emitter

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Not applicable - No outputs

2 m (6.5 ft) Cable

 VS25E

VS2 Series: Emitter

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Not applicable - No outputs

2 m (6.5 ft) cable

VS25EVQ

VS2 Series: Emitter

Range: 1.2m max; Input: 12-24V dc

Not applicable - No outputs

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2RP5RQ

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2m max; Input: 12-24V dc

Output: PNP Dark Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2AP5R

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Output: Complementary PNP Light Operate

2 m (6.5 ft) Cable

VS2RN5CV30

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30V dc

Output: NPN Dark Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2AP5RQ

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2m max; Input: 12-24V dc

Output: PNP Light Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2RP5R

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Output: Complementary PNP Dark Operate

2 m (6.5 ft) Cable

VS2AN5R

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Output: Complementary NPN Light Operate

2 m (6.5 ft) Cable

VS2RN5RQ

VS2 Series: Receiver

Range 1.2m max; Input: 12-24V dc

Output: NPN Dark Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2AN5CV30

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input: 10 to 30V dc

Output: NPN Light Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

 VS2AP5CV15Q

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30 V dc

Output: PNP Light Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS25EQ

VS2 Series: Emitter

Range: 1.2 m max; Input: 12-24V dc

Not applicable - No outputs

Pico 3-pin 6 ft Pigtail 

VS2AP5CV15

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30V dc

Output: PNP Light Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2AP5CV30Q

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30 V dc

Output: PNP Light Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2AN5CV15

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30V dc

Output: NPN Light Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2RN5CV15

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30V dc

Output: NPN Light Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2AN5CV30Q

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30 V dc

Output: NPN Light Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2AN5CV15Q

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30 V dc

Output: NPN Light Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2AN5RQ

VS2 Series: Receiver

Range: 1.2m max; Input: 12-24V dc

Output: NPN Light Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2AP5CV30

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30V dc

Output: PNP Light Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2RN5R W/30

VS2RN5R W/30 NPN Dark Operate

VS2RP5CV30

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30V dc

Output: PNP Dark Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2RP5CV30Q

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30 V dc

Output: PNP Dark Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS25EV W/30

VS25EV W/30ft CABLE EMITTER

VS2RN5CV30Q

VS2 Series: Convergent

Range: 30 mm; Input 10 to 30 V dc

Output: NPN Dark Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2RP5CV15

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30V dc

Output: PNP Dark Operate

2 m (6.5 ft.) Cable

VS2RP5CV15Q

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30 V dc

Output: PNP Dark Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS25E W/30

VS25E W/30ft CABLE INFRARED EMITTER

VS2AN5R-75350

VS2AN5R-75350 58KHZ IMMUNE NPN Light Operate

VS2AP5R W/30

VS2AP5R W/30ft CABLE LO PNP RECEIVER

VS2RN5CV15Q

VS2 Series: Convergent

Range: 15 mm; Input: 10 to 30 V dc

Output: NPN Dark Operate

Pico M8 3-pin Pigtail QD

VS2RP5RQ5

VS2RP5RQ5 4-PIN EURO PIGTAIL PNP Dark Operate

Sản phẩm liên quan

Danh Mục Bài Viết


facebook Chat Live Facebook
chat_facebook